OneSystems Ísland ehf
PoBox 4145 / 124 Reykjavík
OneSystems - Síðumúli 21 - 108 Reykjavík - Iceland
JA Control Panle

OneSystems

OneRecords
OneRecords Lietvedības, elektronisko dokumentu un uzdevumu pārvaldības modulis. » lasīt vairāk
OnePortal
OnePortal E pārvaldes pakalpojumi iedzīvotājiem un iestādēm.
» lasīt vairāk
OneArchive
OneArchive Elektronisko dokumentu arhīva izveides un vadības modulis.
» lasīt vairāk

OneHRM - Cilvēku resursu sistēmas vadības modulis

OneHrmOneHRM ir sistēmas modulis, kas nodrošina ar cilvēku resursiem saistīto procesu vadību un ar to saistīto datu pilnu reģistrācijas organizāciju un apstrādi.

Izmantojot OneHRM moduli iestāde iegūst pilnu visas informācijas caurskatāmību vienkopus, gan darbinieku personas datu informāciju, tādu kā informāciju par ģimeni, bērniem, dzīves vietu, interesēm, gan profesionālos datus - izglītības diplomu kopijas, kvalifikācijas celšanas kursu sertifikātu kopijas, apliecību kopijas u.c., darba dokumentus - iesniegumus par darba saistību uzsākšanu, personas datu apliecību kopijas, rīkojumus, darba līgumus, darba laika uzskaites grafikus, atvaļinājumu grafikus, departamenta vai struktūrvienības koordinātes (kabineta Nr., stāvs, tālruņa nr., noteiktos pieņemšanas laikus, e-pasta adreses u.c.), veicamo pienākumu aprakstus, amata aprakstus, plānojamos darbinieku izaugsmes iespēju analīzes datus iestādes ietvaros, kā arī datus par nepieciešamie kvalifikācijas celšanas kursiem u.c.

OneHRM modulis nodrošina pilnu integrāciju ar pārējām iestādes iekšējām sistēmām, līdz ar to var tik veikta arī informācijas sasaiste ar grāmatvedības vai finanšu sistēmām, kas nodrošina atalgojumu, prēmiju, atvaļinājumu un pabalstu piesaisti pie personas datiem, kā arī sasaisti ar darbiniekam piederošo iestādes inventāra uzskaiti.

OneHRM nodrošina on-line darba iesniegumu sasaiti ar sistēmu, nodrošinot to automātisko pieņemšanu, reģistrāciju uzskaiti un vadību, automātisku lēmumu vai paziņojumu nosūtīšanu iesniedzējam izmantojot šablonus un veidnes, kopējo datu vadību, uzglabāšanu, atlasi un analīzi, pilnu kopējo darbinieku kustības vadību.

OneHrmOneHRM modulis veic visu iestādē pastāvošo komiteju, darba grupu uzskati un savstarpējo sasaiti ar uzdevumiem, tas ir automātiski piesaistīts pie Web, interneta un Microsoft Office programmām - Word, Excel, Outlook u.c.

OneHRM modulis ir viegli pielāgojams iestādes papildus vajadzībām un prasībām. OneHRM ir savienots ar Microsoft Active Directory un līdz ar to tam piemīt visi vadības un drošības uzstādījumi ar personas datu aizsardzības rīku kopumu.

OneSystems kerfi byggja á Microsoft™ tækni

Tehniskās prasības:

Lietotāju darba stacijas: Windows XP Professional un visas jaunākās versijas.

Serveris: Microsoft SQL Server 2005 vai jaunāks.

 
 

Kontakti

Lietotāju atbalsta centrs

Samband
Lietotāju atbalsts:
Tālr. +354 660-8555
 
e-pasts: help@one.is

Tālr.

Centrālā biroja kontaktinformācija

SöludeildTālr. +354 660-8551
Fakss:
+354 588-1057

OneSystems Lattvia


Risinajumu nomas pakalpojumus

OneComplainPapildus piedavajam musu klientiem risinajumu nomas pakalpojumus.
Dotais pakalpojums iekauj sevi risinajumu nomu, izvietošanu un uzturešanu, 24x7 garantetu piekuvi, datu uzglabašanu un rezerves kopiju veidošanu un pilnu administraciju.